Erik de Leve – Stec Groep

Op de stoel met Erik de Leve, Stec Groep

De spits wordt afgebeten door Erik de Leve, senior consultant en specialist woningmarkt en gebiedsontwikkeling bij de Stec Groep.

Erik geeft advies aan overheden en marktpartijen over de woningmarkt, woonbeleid, grondprijzen(beleid) en gebiedsontwikkeling. “Belangrijk hierbij is om niet alleen te kijken naar de markt- en financiële kant van gebiedsontwikkeling en woonbeleid, maar ook naar de maatschappelijke meerwaarde, zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid voor doelgroepen, verduurzaming en de ontwikkeling van woonbehoeften op de middellange en langere termijn”.

Erik verzorgt in de leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling” het dagdeel “opbrengsten in de grondexploitatie”, waarin uitgebreid in wordt gegaan op de verschillende methoden waarop grondwaardes en daarmee bepaald worden. Marktconforme en actuele onderbouwde uitgangspunten zijn daarbij van groot belang. Dit zorgt ervoor dat beter gestuurd kan worden op ambities en eisen die bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Ook andere opbrengstenbronnen van de grondexploitatie komen aan bod, zoals erfpacht, subsidies en kostenverhaal. Door inzicht in de opbrengsten van gronden kan beter worden gestuurd op de invulling en realisatie van projecten, zowel op projectniveau als op het totaal van de gemeente. Hiermee kan gebiedsontwikkeling bijdragen aan meerdere doelstellingen van gemeenten of andere overheden of de samenwerking tussen overheden en marktpartijen verbeteren.

De meerwaarde van de Orbiters leergangen volgens Erik:
Gebiedsontwikkeling is een complex werkveld en kent veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen als wonen, zorg, economie en landbouw. De ruimte in Nederland is beperkt. Dit betekent dat aan veel wensen, eisen en ambities tegemoet gekomen moet worden, maar ook dat afwegen, combineren en concessies doen bij het RO-werk hoort.
De opgaven zijn groot (denk aan het woningtekort of de energietransitie), terwijl veel partijen juist moeite hebben om geschikte medewerkers te vinden. Dit komt onder andere door de uitstroom uit het werkveld de laatste jaren en de beperkte instroom vanuit het onderwijs. Bovendien wordt er in het onderwijs weinig aandacht besteed aan een vakgebied als #planeconomie. Orbiters biedt juist de mogelijkheid om (financiële) kennis in perspectief te plaatsen en vanuit de praktijk over te brengen op nieuwe mensen binnen het vakgebied. De docenten van deze leergangen hebben ieder hun eigen specifieke kennis en achtergrond waardoor zaken vanuit verschillende perspectieven belicht worden.

jonghaurchiaErik de Leve – Stec Groep