Leergang regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

De wereld van stedelijke ontwikkeling en daarmee gebiedsontwikkeling verandert voortdurend. . Dat zien we in de recente ontwikkelingen in een pandemie en de gevolgen daarvan op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en veiligheid. Ook de maatschappij verandert. Op veel plekken is de vraag hoe we in deze omstandigheden komen tot een succesvolle planontwikkeling. Er zijn voortdurend nieuwe accenten te plaatsen op het gebied van ruimtelijke ordening, kantoren- en woningmarkt, binnenstedelijk bouwen, duurzaamheid, inclusieve steden; dit alles raakt gebiedsontwikkeling. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties dienen zich voortdurend te herpositioneren en zijn continu bezig hun visie en werkwijze te herzien. Hierover gaat het in de leergang “Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling”.

Meer dan 10 jaar is de leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling een groot succes.

De kracht van de leergang is dat deze op alle aspecten ingaat van gebiedsontwikkeling. Er zijn een aantal docenten uit het vakgebied die allen betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Iedere editie heeft een op actuele ontwikkelingen toegesneden programma. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de huidige (woon-) crisis en de gevolgen daarvan voor stedelijke ontwikkeling en in het bijzonder gebiedsontwikkeling.

De leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. Inmiddels zijn er al 17 edities van deze leergang succesvol afgerond. De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”.

De volgende leergang is geheel vernieuwd en neemt 6 dagen in beslag.

De 18de editie van deze leergang zal van start gaan op 5 november 2024. Aanmelden voor deze leergang is nog mogelijk.

BROCHURE

De brochure is op te vragen via ons contactformulier of door contact op te nemen met de coördinator van deze leergang: Max Jeleniewski via max@orbiters.nl of Ines Keetell via ines@kleinebeer.nl.

Via Pont kunt u zich aanmelden:

https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl2311/regie-op-waardevolle-gebiedsontwikkeling/

jonghaurchiaLeergang regie op waardevolle gebiedsontwikkeling