Coaching

Coachen en trainen op de werkvloer, werving van nieuwe planeconomen

Onze rol

Mensen die werken of aan de slag in de gebiedsontwikkeling hebben uiteenlopende kennis en vaardigheden. Het volgen van een of meer opleidingen (gelijktijdig, volgtijdelijk) kan onderdeel van een traject zijn om planmatig te komen van een begincompetentie naar een eindcompetentie. Orbiters merkt dat er behoefte is om met cursisten en met werkgevers  een dergelijk traject uit te stippelen en te begeleiden. Dat strekt tot doel om nog meer acupunctuur te kunnen doen rond de vorming, opleiding en training. Het kan daarbij gaan om een heel team, het kan ook  een individuele medewerker betreffen. Het kan ook zien op ( extra)  ruggesteun voor een medewerker die net in dienst is gekomen. Maar ook kan sprake zijn van een extra impuls tot verandering in werkwijzen. Een andere mogelijkheid is dat Orbiters samen met een recruiter kan helpen met de zoektocht naar nieuw personeel. Orbiters beschikt daartoe over een netwerk.

Onze aanpak

Wij starten met een intakegesprek waarin we de hulpvraag verkennen. Wij gaan die vraag vertalen in een offerte met een plan van aanpak.  Onze werkzaamheden zijn tot dan kosteloos.

De hulpvrager bepaalt wie bij de intake betrokken wordt. Vaak gaat het om de vaststelling van de begincompetenties (vakkennis, vakvaardigheid, persoonlijke effectiviteit) en het definiëren van de eindcompetenties en de weg waarlangs en het tempo (met tussenstappen en evaluatie) waarin we dat eindbeeld bereiken. Orbiters gaat een maatwerkoplossing aan u voorleggen.  Dat kan gaan om een gericht opleidingsadvies. Bijvoorbeeld het  volgen van toepasselijke trainingen in de goede volgorde. Het kan ook training op de werkvloer behelzen die te maken heeft met feed back rond vakinhoud en persoonlijke effectiviteit. Orbiters kan ook de rol van klankbord vervullen voor een individu of groep,  gericht op het leveren van betere prestaties. Het kan ook de vorm aan nemen van een gerichte zoektocht naar nieuwe mensen. Graag verkennen we met u de hulpvraag en zoeken met u naar een trefzeker antwoord.

U kunt contact leggen door het formulier in te vullen, dat u vindt op de openingspagina van deze website.

jonghaurchiaCoaching