Actualiteiten en artikelen

De handreikingen kostenverhaal en grondeigendom zijn gepubliceerd

Zoals het er nu naar uitziet gaat het op 1 januari 2023 toch echt gebeuren.

Vanaf dat moment zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden.

Ter ondersteuning van het kostenverhaal zijn er handreikingen gemaakt die ons moeten helpen bij het uitvoeren van de wet.

Hieronder vind je de link naar de nu gepubliceerde handreikingen:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/mei/handreiking-kostenverhaal-financiele-bijdragen/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/mei/handreiking-grondeigendom-beschikbaar/

Ook de Neprom heeft een korte handleiding gepubliceerd:

https://www.neprom.nl/publicaties/

Artikel

Nu anticiperen op de mogelijke gevolgen van de coronacrisis

Artikel

Vacature gemeente Rotterdam: Bouwen aan Morgen

https://www.werkenvoorrotterdam.nl/woningbouw

Webinar:

De invloed van de coronacrisis op grondbeleid en bedrijfsvoering grondexploitaties.

 

Bekijken op youtube

Recente artikelen

Grondbeleid voor raadsleden:

Kijk hier:

Grondbeleid-voor-raadsleden_20181102

Maatschappelijk verantwoord grondbeleid en gezondheidsachterstanden voorkomen

https://www.platform31.nl/nieuws/maatschappelijk-verantwoord-grondbeleid-en-gezondheidsachterstanden-voorkomen

Interview met Guido Mertens, zelfstandig adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, voormalig programmaleider grond bij de gemeente Eindhoven en docent Hogeschool Rotterdam

Investeren in een gezonde leefomgeving kan helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. In het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent Platform31 hoe dit werkt in (stads)wijken met een lagere sociaaleconomische status waar vaak meer gezondheidsproblemen zijn. In deze aflevering pleit adviseur Guido Mertens voor een ander soort grondbeleid in gebiedsontwikkeling waarbij waardecreatie centraal staat.

Indien U hierin geïnteresseerd bent, kunt U het artikel vinden via bvengenoemde link

jonghaurchiaActualiteiten en artikelen