Incompany trainingen

Incompany leergangen

Stichting Orbiters helpt organisaties graag verder bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van haar medewerkers. Naast de aangeboden leergangen en coaching doen wij dit via in-company leergangen. In nauw overleg met de organisatie wordt een lespakket samengesteld en bemenst met specialisten per onderwerp. Zo ontstaat een op maat gesneden en intensief opleidingstraject voor uw medewerkers.

Een voorbeeld van onderwerpen in een in-company leergang:

  • De nieuwe realiteit van de Stedelijke ontwikkeling
  • De revenuen in de grondexploitatie
  • Gebiedsregie versus vrijheid initiatiefnemers
  • Herstructurering nieuwe stijl en waardecreatie
  • De actuele rol van beleggers en corporaties bij gebiedsontwikkeling
  • Aanbesteding in gebiedsontwikkeling en de nieuwe realiteit
  • De businesscase: het zakelijk rechtvaardigen van een (verantwoorde) onderneming
  • Lostrekken van Ruimtelijke ontwikkelingen
  • Mobiliseren van investeringen
jonghaurchiaIncompany trainingen