Bram van Uden Gemeente Amstelveen

Op de stoel met Bram van Uden – Gemeente Amstelveen

Vorige week beet docent Erik de Leve de spits af in onze nieuwe LinkedIn rubriek, waarin we onze docenten voorstellen. Deze week is de beurt aan Bram van Uden, coördinator planeconomie voor de Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer. In deze functie houdt Bram zich bezig met #portefeuillemanagement#grondbeleid en strategische advisering/sturing in #gebiedsontwikkeling .

Bram verzorgt in de leergang “regie op waardevolle gebiedsontwikkeling” inmiddels al vele jaren het dagdeel “de #businesscase, het zakelijk rechtvaardigen van een verantwoorde onderneming”. Tijdens dit dagdeel komt de conceptuele kant van opstellen van businesscases aan bod, waaronder de definitie, proces en #businessmodellen. Ook wordt verder ingezoomd op het finance gedeelte, waarin vanuit het perspectief van de financiers (eigen en vreemd #vermogen) naar de businesscase wordt gekeken en ingaan wordt op onderliggende reken- en analyse technieken. Dit met als doel handvatten te geven om te komen tot overtuigende businesscases, die leiden tot een “go”!

Belangrijke leerpunten zijn de businesscase loop”; de (iteratieve) wijze waarop een businesscase tot stand komt en al dan niet tot draagvlak leidt bij stakeholders. Daarnaast komt aan bod de rekentechniek achter een complete businesscase (#kasstromen, balans simulatie, winst & verliesrekening, financiering kasstromen) en welke prestatie-indicatoren voor de financiers belangrijk zijn. Tot slot is er aandacht voor “nieuwe businessmodellen” die kunnen leiden tot nieuwe manieren van samenwerken tussen partijen.
Door kennis in de werking van (complete) businesscases te versterken krijgen deelnemers meer inzicht in de haalbaarheid van initiatieven. Dit is nuttig bij het beoordelen of een voorstel kansrijk is en of het zinvol is geld te investeren.

De meerwaarde van de Orbiters leergangen volgens Bram:
Gebiedsontwikkeling is een complex multi-stakeholder proces waarbij regie op het proces essentieel is om vooruit te komen. Voor deze regie is voldoende kennis en kunde op een strategisch niveau over de relevante programmatische, financiële en juridische aspecten een belangrijke voorwaarde voor succes.
Stichting Orbiters leidt met deze (en andere) leergangen een nieuwe lichting professionals op voor de grote ruimtelijke ontwikkelopgaven waarvoor Nederland staat. Het is waardevol dat een breed palet aan ervaren docenten uit de praktijk hun kennis en kunde delen in deze leergangen.

 

Peter van HaasterenBram van Uden Gemeente Amstelveen