Belangrijke Data

Belangrijke Data

  • De 12e Leergang Basis Planeconomie is van start gegaan op 9 mei 2023 .
  • de 13e leergang Basis Planeconomie begint op 28 november 2023. U kunt zich nog inschrijven ..
  • De 17e Leergang Regie is van start gegaan op 31 oktober 2023.
jonghaurchiaBelangrijke Data