Belangrijke Data

Belangrijke Data

  • We hebben de draad weer opgepakt na Corona.
  • De 10e Leergang basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling wordt op 5 juli 2022 afgerond.
  • Ook de 15e Leergang Regie op Waardevolle gebiedsontwikkeling is inmiddels aan de gang.
  • Inmiddels is de inschrijving voor de volgende leergangen geopend:
  • De 16e Leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling zal op 1 november 2022 van start gaan.
  • De 11e Leergang basis planeconomie en financiële Regie zal starten op 8 november 2022
jonghaurchiaBelangrijke Data