Belangrijke Data

Belangrijke Data

  • Wegens het Corona Virus zijn wij tijdelijk genoodzaakt geweest om aanpassingen aan te brengen in de data van onze leergangen, maar onze leergangen draaien weer na deze gedwongen pauze!.
  • We hebben nog ruimte in onze leergangen om nu nieuwe deelnemers in te schrijven.
  • De inschrijving voor de 15e leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling is nog open maar er zijn nog slechts enkele plekken.. Deze Leergang zal op 22 maart 2022 van start gaan.
  • .Ook de inschrijving voor de Leergang Regie op Overheidsvastgoed is geopend.
  • Op 15 maart 2022 zal worden gestart met leergang 10 van onze Basisopleiding Planeconomie.

 

  • Dag van de Regie op Gebiedsontwikkeling 31 mei 2022

  • Beste (ex)deelnemer en (ex)docent van een van de leergangen van de stichting Orbiters,

We willen je uitnodigen om deel te nemen aan een nieuw evenement dat we vanuit de stichting Orbiters organiseren; de Dag van de Regie op Gebiedsontwikkeling.

Regie op gebiedsontwikkeling is in onze leergangen altijd al een prominent thema geweest. Of het nu om regie over de financiën in de gebiedsontwikkeling gaat of op breder vlak in de waardevolle gebiedsontwikkelingen, wij benadrukken telkens de samenhang van integraal werken en van het samen optrekken tussen beleid/visie, ontwerp/tekenen en rekenen/financiën.

Ook het rijk gaat zich steeds actiever bezig houden met de regie in volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Minister Hugo de Jonge heeft op diverse momenten al duidelijk verwoord dat hij van mening is dat de overheid weer de regie moet herwinnen van de marktpartijen. De aanleiding van de hernieuwde aandacht voor regie in de gebiedsontwikkeling is vooral te herleiden tot de grote maatschappelijke ambities die er zijn, zoals die van de realisatie van (betaalbare) woningen, voor de toenemende zorgvraag, omgaan met klimaatverandering, de energiestransitie etc.

Tijdens de Dag van de Regie op Gebiedsontwikkeling gaan een aantal topsprekers op inspirerende wijze in op alle actualiteit rondom de hernieuwde roep om regie door overheden en de betekenis daarvan voor de praktijk in de gebiedsontwikkeling. De Dag van de Regie op Gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden in Utrecht (locatie volgt later) op 31 mei van 15.00 tot circa 19.30 uur (inclusief netwerkborrel met walking dinner). De dag is bedoeld voor (ex)deelnemers, (ex) docenten, gasten en voor open inschrijvingen.

Reserveer daarom 31 mei in je agenda. Nadere informatie volgt snel en ook de inschrijvingen zullen snel open gaan. Al deze informatie staat ook op de event-website www.dag-van-de-regie-op-gebiedsontwikkeling.nl en onze website

 

 

 

jonghaurchiaBelangrijke Data