Belangrijke Data

Belangrijke Data

  • We hebben de draad weer opgepakt na Corona.
  • De 11e leergang basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling is inmiddels van start gegaan
  • De 12e Leergang Basis Planeconomie start op zal op 18 april 2023.
  • de 13e leergang is nu gepland om op 31 oktober 2023 van start te gaan.
  • Inmiddels is de de 16e Leergang Regie op Waardevolle gebiedsontwikkeling op 1 november van start gegaan .
jonghaurchiaBelangrijke Data