Leergang regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Alweer bijna 10 jaar is de leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling een groot succes.

De kracht van de leergang is dat deze gedurende 10 dagen op alle aspecten ingaat van gebiedsontwikkeling. Er zijn 16 docenten die allen betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Iedere editie heeft een op actuele ontwikkelingen toegesneden programma. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de huidige crisis en de gevolgen daarvan voor stedelijke ontwikkeling en in het bijzonder gebiedsontwikkeling.

Op 10 november 2020 zou de 14de editie van deze leergang starten. In verband met de corona maatregelen hebben wij besloten de leergang uit te stellen totdat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.Inschrijvingen voor deze editie staat nog wel open. Er zijn nog een paar plekken vrij. Nadere informatie volgt zsm op deze website of die van Geoplan.

 

Zoals we weer recent ondervonden verandert de stedelijke ontwikkeling voortdurend; bij gebiedsontwikkelingen en op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en veiligheid. Ook de maatschappij verandert. Op veel plekken is de vraag hoe we in deze omstandigheden weer komen tot een succesvolle planontwikkeling. Er zijn voortdurend nieuwe accenten op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed, binnenstedelijk bouwen, (organische) gebiedsontwikkeling en oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich voortdurend en zijn continu bezig hun visie en werkwijze te herzien.

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij zijn we op zoek naar financiële sturingsmodellen die aansluiten bij de huidige tijd: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, veranderen voortdurend. Waardecreatie, duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijk begrippen.

 

De leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. Inmiddels zijn er al 12 edities van deze leergang succesvol gestart en/of afgerond. Je leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.

De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”.

 

BROCHURE

Brochure Leergang regie op waardevolle gebiedsontwikkeling – NJ20

jonghaurchiaLeergang regie op waardevolle gebiedsontwikkeling